Hvorfor benytte sig af video-formatet til intern kommunikation?
Der er mange fordele ved at anvende videoer i forbindelse med at videregive information internt i virksomheden. Den første og mest nærliggende fordel er selvfølgelig, at man både sparer sin virksomhed for en hel del penge og tid. I stedet for, f. eks. at være nødsaget til at booke et lokale på et specifikt tidspunkt og tilmed at samle alle medarbejderne på én gang, så kan man ved at få lavet en video være sikker på, at man når ud til samtlige ansatte, såfremt de altså har adgang til internettet. (Der er i den forbindelse mange muligheder for, hvor man kan uploade video-beskeden henne; evt. intranet, privat youtube-kanal, dropbox, facebook, som podcast, etc.).

Man undgår altså at betale ledelsen såvel som dens medarbejdere for den tid, som de ville have brugt på at være deltagende i en opstillet breefing. I den henseende må man også indse, at der ofte vil være en eller flere medarbejdere, som ikke har mulighed for at være til stede ved en fysisk breefing – måske er de syge, på ferie, til et møde, etc. Men ved at lave en video-besked sikrer man sig, at medarbejderne altid har mulighed for at få fat i informationerne – og dette når de selv føler, at de har tid og overskud. I den forbindelse må det nævnes, at medarbejderne som regel også vil være mest modtagelige overfor informationer, når de selv opsøger dem, og de kan selvsagt tjekke videoen flere gange, hvis ikke de føler, at de fik det hele med første gang. De kan tilmed spole frem og tilbage i videoen, hvis der er et specifikt punkt, de gerne vil gense. Medarbejderne kan altså modtage informationerne, så mange gange det måtte være nødvendigt.

Anvendelsen af intern video-kommunikation vil desuden få virksomheden til at fremstå mere moderne og professionel for dens medarbejdere, fordi den gør brug af aktuelle medier og giver sine ansatte en følelse af, at deres privatliv bliver særligt respekteret. Og som en sidste ting må det fremhæves som en fordel, at virksomheden kan dokumentere sin egen udvikling ved at kigge på, hvordan den hidtil har kommunikeret internt over en udstrækning i tid.

Brand- og beredskabsvideoer
Da nogle virksomheder er forpligtiget til at oplyse deres medarbjedere omkring konkrete sikkerhedsforhold samt hvordan de håndterer en eventuel ulykke (for eksempel en brand), vælger flere af dem at få lavet en oplysende video herom. Det er altid godt at forberede sine medarbejdere på, hvordan de tackler en eventuel krisesituation, men den største udfordring er tit at få medarbejderne til at sætte sig ordentligt ind i materialet. Desværre orker ikke alle medarbejdere at læse en mange siders lang beredskabsmappe, som forklarer det hele for dem i detaljer.
Fordelene ved at få lavet en ‘brand- og beredskabsvideo’ er talrige, og flere af fordelene går igen fra ovenforstående afsnit.

Her er en punktopstilling over de mest væsentlige fordele ved at få lavet en ‘brand- og beredskabsvideo’:
1) Virksomheden optimerer sine chancer for, at medarbejderne bliver sat ordentligt ind i de specifikke sikkerhedsforhold ved at tilbyde dem en formidling, som både er særdeles effektiv men også appetitlig.
2) Virksomheden sikrer sig, at ingen væsentlige sikkerhedsinformationer går tabt. Det er ikke usandsynligt, at enkelte informationer med tiden kan blive forbigået igennem en mundtlig formidling.
3) Virksomheden sparer tid og penge på ikke at skulle videregive de samme sikkerhedsinstruktioner flere gange. Når en eller flere nye medarbejdere kommer til virksomheden kan man henvise disse til videoen i stedet for at opstille et fysisk orienteringsmøde.
4) Ved at lave en ‘brand- og beredskabsvideo’ illustrerer man for sine medarbejdere, at man som virksomhed prioriterer medarbejdernes sikkerhed højt.