Hvad gør video-formatet til den bedste promotion-type?
Det der er fordelen ved at lave en promotion-video, fremfor eksempelvis at trykke flyers, plakater eller gøre brug af andre statiske medieformater er, at man ved en video har mulighed for at formidle flere væsentlige informationer på samme tid. Video-formatet er altså mere bredtfavnende, fordi det på én gang kan indeholde de andre udtryksformers virkemidler, imedens det gør brug af sine egne. Man kan med andre ord stimulere sin målgruppe visuelt og auditivt på samme tid, og bevægelsen i billedet har automatisk den effekt, at modtageren holder sin opmærksomhed fastlåst på præsentationen.

Hvem gør brug af video-promotion?
Hovedsageligt bliver video-promotion brugt af enten kunstnere, eventkoordinatorer eller organisationer af forskellig beskaffenhed. En kunstner kan have stor gavn af at få lavet en promotion-video, hvis han f. eks. gerne vil gøre sine fans opmærksomme på et kommende produkt eller en kommende koncert. Det samme gør sig (i det givne tilfælde) gældende for en eventkoordinator eller et pladeselskab. På samme måde kan en kulturorganisation få meget ud af at lave promotion-videoer for deres projekter. De vil typisk overleve netop på baggrund af denne promotion, som kan sikre, at de kan fortsætte med at modtage støtte og bevilling.

Hvad er godt ved at lave en live-video?
En live-video har først og fremmest til formål at give modtageren et indtryk af, hvordan kunstneren er, når denne performer. Et andet formål er at få modtageren til at føle sig som en del af publikum, og på den måde skabe et behov for modtageren om at være til stede fysisk ved næste koncert. Det der altså er smart ved en sådan video er, at man både giver folk en smagsprøve på, hvad man kan som kunstner og samtidigt skaber et behov for modtageren om komme til det næste arrangement.