Vi lever i en digital tidsalder, hvor underholdningen aldrig er mere end et par fingerbevægelser væk fra os. Vores telefoner fungerer efterhånden ligeså meget som internet browsere, og vi kan derfor næsten altid opsøge underholdningen – selv medens vi er på farten. Dette har medført, at vi har opbygget et behov for hele tiden at følge med i hvad der sker, og vi leder konstant efter ’det næste’, som kan underholde eller forbløffe os. Måske er Danmark endda i særlig høj grad et land, der benytter sig af de digitale muligheder, når man tager det i betragtning, at vi er et land bestående af seks millioner mennesker, og at nogle af vores youtube-videoer har mere end tre millioner views. Derfor er det selvsagt en meget oplagt mulighed at bruge de digitale medier til at promovere sit eget materiale, hvis man er kunstner af en eller anden art. Hvis man har et kreativt talent, så er det mest oplagte klart at lave et produkt, som både når ud til mange mennesker og som kan illustreres både igennem lyd og billede.