Kreative workshops og alternative indlæringsforløb er i dag en meget populær undervisningsform. Skoler, klubber, kulturstationer og erhvervsvirksomheder landet over har de seneste tre år benyttet sig af Asilia Medias workshops, som både er lærerige, sjove og samtidig inspirerer mennesker i alle aldre til på egen hånd at fortsætte rejsen igennem poesiens eller magiens forunderlige verdener.

Alle vores workshopholdere er selv udøvende indenfor deres fag, besidder en enorm erfaring og har lavet workshops for et hav af skoler og institutioner samt i forbindelse med en række større kommunale integrationsprojekter i hele Danmark. Aldersgruppen går helt ned fra 10-års alderen og opefter – og alle vil få noget helt særligt ud af at deltage i et af Asilia Medias workshop-forløb!

Mulighederne er mange, hvad angår at finde et program for din workshop. Vi har allerede konstrueret en række forskellige pakker, som hver især er blevet skræddersyet til et bestemt undervisningsforløb. Vi kan derfor tilbyde alt fra et enkelt modul til femdagsprogrammer og halvårsforløb, hvor deltagerne har mulighed for på egen hånd at fordybe sig mere i mediet. Alt afhænger af dine præferencer, og i Asilia Media er vi meget fleksible og behjælpelige med, at skabe den workshop, som passer bedst til dig.

Rap det ud workshop – Mund de Carlo og Balthasar

Workshoppen bygger på positive værdier og på ideen om, at få unge såvel som voksne kan lære at bruge sprog og rytme til at udtrykke deres holdninger og følelser på, på en helt anden måde. Formålet er at skabe rytmisk såvel som sproglig bevidsthed – og altsammen på en sjov og tilgængelig måde.

Rap er en helt unik måde at udtrykke sig på, fordi genren lægger så stor vægt på det lyriske aspekt såvel som det rytmiske. Man prøver at give sproget en koncentreret form og samtidigt fremføre lyrikken på en så varieret og fængende måde igennem det rytmiske aspekt. Der ikke er nogle reelle retningslinjer for, hvordan rap skal lyde, og det er op til den enkelte at definerer stilen, sætte et personligt præg på udtrykket og lade ordene komme fra hovedet, igennem kuglepennen og til sidst ned på papiret.

Rap som genre og rappens historie sætter tingene i perspektiv for de deltagende i workshoppen, og gennem skarpe guidelines, intense demonstrationer og udfordrende øvelser i rim, rytme, tekst og teknik når rap-workshoppen ud til alle de deltagende. Workshoppen har desuden den effekt på de deltagende, at den så godt som altid giver dem et indblik i flere færdigheder, som de førhen ikke selv troede, de var i besiddelse af.

Hvad forbedrer en rap-workshop hos deltagerne?
1) Rytmiske kompetencer
2) Sproglig forståelse, samt forståelse for de stilistiske virkemidler (rim-metoder, komposition, etc.)
3) Kreativitet
4) Evnen til at sætte ord på sine følelser
5) Deltagerens bevidsthed om sin måde at udtrykke sig på
6) Deltagerens bevidsthed om artikulation og udtale
7) Evnen til at brainstorme over problemstillinger eller temaer
8) Argumentationsteknik

Formålet med rap-workshoppen er selvfølgelig først og fremmest at forbedre de ovenstående kompetencer hos deltagerne hvad enten det er børn, unge eller voksne mennesker. Et ligeså nærliggende formål er at introducere deltagerne for et kunstmedie, hvor de igennem kreative processer kan lære at udtrykke sig på en konstruktiv måde. Her kan de måske finde støtte og et eventuelt alternativ til en destruktiv udtryksmåde (som f. eks. udøvelse af vold, mobning, vandalisering, etc.). Igen er det vigtigt at pointere, at alle kan være med. For det er ikke alle, der kan spille et instrument eller udregne en andengrads ligning – men alle kan, på deres egen måde, lære at rappe.

Motivationsworkshop – Jesper Lundorf og Sunny Cagara

“Tro du kan eller tro du ikke kan – uanset hvad så får du ret.” – sådan lyder en af imperativerne til den super succesfulde workshop, der får deltagerne til at finde sin indre motivation og bagefter lære at frigøre den med henblik på at kunne overvinde sig selv og virkeliggøre personlige mål og ambitioner.
“Vores bevidsthed gør, hvad vi fortæller den, at den skal gøre. Så hvis vi programmerer den med negative tanker, vil der også kun komme noget negativt ud på den anden side,” uddyber Jesper Lundorf. Alle mennesker har en eller flere særlige færdigheder, men mange får dem aldrig forløst, fordi de ikke kan finde selvtilliden eller den indre motivation til at virkeliggøre disse evner.

Workshoppen skifter imellem teori og praktiske øvelser, der i sammenslutning med hinanden tvinger deltagerne til at indse, at det er dem selv, der er i kontrol over, hvordan de griber udfordringer an, samt hvordan de rent mentalt kan lære at tackle disse udfordringer. De får med andre ord kendskab til en masse redskaber undervejs, som de også lærer at anvende – og det er den personlige succesoplevelse, der vil få dem til at fortsætte med at anvende disse redskaber fremover.

Hvad forbedrer en motivations-workshop hos deltagerne?
1) Deltagerne lærer at frigøre uforløst energi
2) Deltagerne får større selvindsigt
3) Deltagerne får styrket selvværdet markant
4) Deltagerne lærer at være den bedste udgave af sig selv
5) Deltagerne får udfordret og udviklet deres komfortzone
6) Deltagerne lærer, at personlige kriser er ensbetydende med en igangværende personlig udvikling
7) Deltagerne lærer, at det ikke er nogen skam at sætte høje mål og ikke nå dem – men det er en skam at sætte lave mål og nå dem.