Musikkomponering bliver selvsagt brugt som et medie for sig selv, men det bruges også stort set altid i visuel kontekst. Det er meget sjældent, at man ser en video, hvor der ikke er en eller anden form for underlægningsmusik. Det samme gør sig gældende i henhold til vokalindspilninger, som i langt de fleste tilfælde bliver understøttet af musik. Komponeringen af musik spiller derfor oftest en central rolle for hvordan helhedsindtrykket i det givne medieprodukt bliver.

I Asilia Media har vi komponister og producere tilknyttede, som udelukkende beskæftiger sig med at komponere musikstykker til visuelle produkter og andre former for underlægningsmusik. Deres opgave er at komponere et stykke musik, som understøtter budskabet i det benyttede format medens samtidigt at gøre det til en så harmonisk oplevelse for modtageren som muligt.

Til udvalgte opgaver vil Asilia Media gøre brug af sit netværk af eksterne musikere, hvis kundskaber er specificerede indenfor bestemte områder, hvilket betyder, at vi kan øge kvaliteten betragteligt for den givne opgave. Vi er klar over, at man for at kunne skabe det bedste produkt også må kunne anvende de bedste musikere indenfor de givne områder.