Aug 2012 05

Det der er fordelen ved at lave en promotion-video, fremfor eksempelvis at trykke flyers, plakater eller gøre brug af andre statiske medieformater er, at man ved en video har mulighed for at formidle flere væsentlige informationer på samme tid. Video-formatet er altså mere bredtfavnende, fordi det på én gang kan indeholde de andre udtryksformers virkemidler, imedens det gør brug af sine egne. Man kan med andre ord stimulere sin målgruppe visuelt og auditivt på samme tid, og bevægelsen i billedet har automatisk den effekt, at modtageren holder sin opmærksomhed fastlåst på præsentationen.